دانیل استیل چطور ۱۷۹ تاریخ تصنیف است؟

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش ایسنا به نقل از نشنال، «دانیل سبک»  که هرساله حدود هفت تاریخ مختلف عرضه می کند، با این روند ممکن است حتی  رکورد « استفن کینگ» را همچنین پشت سر بگذارد.

این نویسنده ۷۱ ساله که اخیرا کتابی با عنوان «توفیق اجباری» را اوایل همین ماه روانه راسته کرده است درون مصاحبه ای با مجله «گلامور» از روانی نویسندگی اش سخن می گوید.

این ادیب پرفروش که با اقتباس از فداکار از آثارش برنامه های تلویزیونی مختلفی باریک شده است و بسیاری از آن ها به ۴۰ زبان مختلف جهان برگردان شده اند، می گوید ۲۰ تا ۲۲ زمانه از ۲۴ شایسته کردن شبانه روز را به نویسندگی اختصاص می دهد!

«استیل» می افزا